Danh mục sản phẩm

Panme đo đường kính trong điện tử Mitutoyo 337-302,khoảng đo 200-1500mm, chia độ 0.001mm, sai số +/-0.039mm, bảo vệ IP65, 7 thanh nối

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem