Danh mục sản phẩm

Zoom Stereo Microscope (BZS-50101), 3D,phóng đại 3.5x-120x,Tỷ lệ zoom 1: 4.3

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem