Danh mục sản phẩm

Van điện từ chịu hóa chất SMC

Mô tả sản phẩm

  • ・Body material: New PFA
  • ・N.C./N.O./Double acting all feature the same configuration.
  • ・Compatible with fluid temperatures of 100℃
  • ・Manifold type no.: LLC2, LLC3, LLC4, LLC5
Sản phẩm đã xem