Danh mục sản phẩm

Trạm quan trắc nước tự động đa thông số ASI-5000 (Water monitoring system), COD ( 0-20.000 mg/L), BOD(0-10.000), TSS ( 0-1000mg/L), Độ đục ( 0-1000NTU), pH (0-14pH), DO (0-20mg/L), Clo dư ( 0-5mg/L), Nhiệt độ ( 0-100 °C), Lưu

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem