Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

  • Omron (42)

input

  • 100V (2)

Công suất

  • 240W (1)
  • 480W (1)

output

  • 5V (1)
  • 24V (1)

Khoảng giá