Danh mục sản phẩm

Thước Panme Mitutoyo 103-137

Mô tả sản phẩm

  • Khoảng đo: 0-25mm
  • Chia độ: 0.01mm
  • Độ chính xác: 0.02mm
Sản phẩm đã xem