Danh mục sản phẩm

Thước kẹp cơ khí Mitutoyo 530-312, khoảng đo 0-150mm(0-6''), chia độ 0.02, sai số 0.03

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem