Danh mục sản phẩm

Thước đo sâu cơ khí 0-200mm Model: 527-102

Mô tả sản phẩm

  • - Khoảng đo: 0-200mm
  • - Chia độ: 0.02mm
  • - Độ chính xác: ±0.03mm
Sản phẩm đã xem