Danh mục sản phẩm

Thước đo sâu cơ khí 0-150mm Mitutoyo Model: 527-101

Mô tả sản phẩm

  • Khoảng đo: 0-150mm
  • Chia độ : 0.02mm
  • Độ chính xác: ±0.03mm
Sản phẩm đã xem