Danh mục sản phẩm

Thước quang học Mitutoyo 539-805, khoảng đo 300mm (12''), chia độ 1um, sai số 5um, IP67

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem