Danh mục sản phẩm

Slim Relay 1CO Connectwell

Mô tả sản phẩm

  • Có đèn LED báo trạng thái
  • Nhiệt độ hoạt động: -40oC - 70oC
  • Điện áp danh định: 300VAC
  • Tiết diện dây kết nối: 2.5 sq.mm
  • Dòng danh định: 6A
  • Điện áp danh định: 250VAC/30VDC
Sản phẩm đã xem