Danh mục sản phẩm

Phụ kiện của biến tần, model 6SL3256-0VE00-6AA0 Module I/O mở rộng của biến tần V20

Mô tả sản phẩm

  • Model: 6SL3256-0VE00-6AA0 Module I/O mở rộng của V20 (dùng cho biến tần Sinamcis V20 400V)
  • Giao diện I / O: 2 DI
  • 2 rơ le
Sản phẩm đã xem