Danh mục sản phẩm

Panme đo ngoài Mitutoyo 103-138

Mô tả sản phẩm

  • Khoảng đo: 25-50mm
  • Chia độ: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±0.02mm
Sản phẩm đã xem