Danh mục sản phẩm

Panme đo ngoài Mitutoyo 103-130, 25-50mm/0.001mm

Mô tả sản phẩm

  • Khoảng đo: 25-50mm
  • Chia độ: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±0.002mm
Sản phẩm đã xem