Danh mục sản phẩm

Panme đo ngoài Mitutoyo 103-129, 0-25mm/,0.001mm

Mô tả sản phẩm

  • Khoảng đo: 0-25mm
  • Chia độ: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±0.002mm
Sản phẩm đã xem