Danh mục sản phẩm

Panme đo đường kính trong điện tử Mitutoyo 337-301,khoảng đo 200-1000mm, chia độ 0.001mm, sai số +/-0.02.9mm, bảo vệ IP65, 6 thanh nối

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem