Danh mục sản phẩm

Panme đo đường kính trong điện tử Mitutoyo 337-101,khoảng đo 200-225mm, chia độ 0.001mm, sai số +/-0.007.5mm, bảo vệ IP65

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem