Danh mục sản phẩm

Mô đun điều khiển vị trí FX3U-20SSC-H

Mô tả sản phẩm

  • sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX3U, FX3G, FX3UC, FX3GC
  • Chức năng: Khối điều khiển vị trí, 2 trục, nối mạng SSCNET- III, tương thích MR-J3-B/W.
Sản phẩm đã xem