Danh mục sản phẩm

Mô-đun Analog I/O RS-485 ADAM-4117-AE

Mô tả sản phẩm

  • 8 kênh phân biệt và độc lập
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng hơn
  • Màn hình LED cho phép theo dõi cài đặt địa chỉ trạng thái
  • Khả năng miễn dịch tiếng ồn cao hơn: bảo vệ tăng 1 kV trên đầu vào nguồn, 3 kV EFT và bảo vệ ESD 8 kV
  • Phạm vi đầu vào công suất rộng hơn: 10 ~ 48VDC
  • Hỗ trợ 200 VDC cao chế độ phổ biến điện áp
  • Hỗ trợ đầu vào đơn cực và lưỡng cực
  • Hỗ trợ dải đầu vào ± 15 V
  • Hỗ trợ lọc tự động chuyển hoặc lọc ra 50 Hz / 60 Hz
  • Cập nhật firmware trực tuyến
Sản phẩm đã xem