Danh mục sản phẩm

Mô-đun Analog I/O RS-485 ADAM-4022T

Mô tả sản phẩm

  • Bộ điều khiển PID 2 vòng lặp nối tiếp 2-ch với Modbus
  • Số kênh: 4
  • Loại đầu vào: mA, V, Thermistor, RTD
  • Giao thức truyền thông:Lệnh ASCII & Modbus / RTU
  • Phạm vi đầu vào: 0 đến 20 mA, 4 đến 20 mA, 0 đến 10 V
  • Bộ điếm thời gian giám sát
Sản phẩm đã xem