Danh mục sản phẩm

Máy Quang Phổ UV-VIS

Mô tả sản phẩm

  • Model: Spectro UVD-3200
  • Hãng: Labomet - Mỹ
  • Xuất xứ: Mỹ
Sản phẩm đã xem