Danh mục sản phẩm

Máy phân tích độ cứng trong nước Hach model APA6000HR, thang đo cao, 10 đến 1000 mg/L - CaCO3- CaCO3

Mô tả sản phẩm

  • Đo độ cứng mức cao sử dụng phương pháp đã được chứng nhận bởi USEPA, phương pháp calmagite
  • Đo liên tục và chuẩn xác tối đa 2 kênh (cần lắp bộ dẫn mẫu)
  • Có thể hoạt động mà không cần theo dõi trong 1 tháng
  • Tự hiệu chuẩn và chẩn đoán tín hiệu
  • Làm cho hệ thống làm mềm nước hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn
Sản phẩm đã xem