Danh mục sản phẩm

Máy đo tổng rắn lơ lửng MLSS online Horiba HU-200SS ( Mixed Liquor Suspended Solid), khoảng đo 0-20.000mg/L, chia độ 1mg/L, đầu ra R1, R2, 4-20mA, kết nối RS-485, cấp độ bảo vệ IP65

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem