Danh mục sản phẩm

Máy đo (DO) oxy hòa tan trong nước Milwaukee MW600, khoảng đo 0.0 - 19.9 mg/l (ppm), chia độ 0.1 mg/l (ppm), hiệu chuẩn bằng tay

Mô tả sản phẩm

  • Khoảng đo oxy hòa tan: 0.0 đến 19.9 mg/l (ppm)
  • Độ phân giải: 0.1 mg/l (ppm)
  • Độ chính xác: ±1.5% toàn khoảng đo
  • Hiệu chuẩn: bằng tay 2 điểm (zero và slope)
  • Tự động bù trừ nhiệt độ: 0 đến 300C
  • Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0 đến 500C; max. 95% RH
  • Kích thước máy: 80 x 145 x 40 mm. Trọng lượng: 220 gam (Cả pin)
  • Pin: 1 pin x 9 V, hoạt động khoảng 70 giờ
Sản phẩm đã xem