Danh mục sản phẩm

Máy đo (DO) oxy hòa tan trong nước Milwaukee MW600, khoảng đo 0.0 - 19.9 mg/l (ppm), chia độ 0.1 mg/l (ppm), hiệu chuẩn bằng tay

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem