Danh mục sản phẩm

Máy đo độ màu online Horiba HU-200CL (Water color Analysis), khoảng đo 0-100 độ màu, chia độ 0.01

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem