Danh mục sản phẩm

Máy đo độ bóng Horiba IG-320 (ĐÃ NGỪNG SẢN XUẤT) (gloss meter),góc đo 60 °, khoảng đo 0.0-100.0, phân độ 0.1, bộ nhớ 99 phép đo

Mô tả sản phẩm

  • Góc đo tiêu chuẩn 60 °
  • Khoảng đo 0-100 khoảng hiển thị 0-200
  • Cách tính trung bình
  • Bộ nhớ lưu trữ 99 phép đo
  • Hiệu chuẩn đa điêm
  • ĐÃ NGỪNG SẢN XUẤT
Sản phẩm đã xem