Danh mục sản phẩm

Máy Đo Độ Bóng Ba Góc và DOI Elcometer 408

Mô tả sản phẩm

 • - Máy đo độ dày sơn, độ dày vật liệu
 • - Máy đo nhiệt độ môi trường, nhiệt độ bề mặt vật liệu
 • - Máy đo điểm tụ sương
 • - Sách kiểm tra độ sạch bề mặt
 • - Cốc kiểm tra độ nhớt
 • - Kiểm tra độ cứng bề mặt sơn, bề mặt kim loại mỏng
 • - Máy kiểm tra độ bóng bề mặt
 • - Máy đo độ nhám bề mặt
 • - Máy đo độ ẩm
 • - Thiết bị thử độ bám dính sơn, băng keo thử độ bám dính
 • - Máy dò khuyết tật sơn, cốc đo độ nhớt sơn,
Sản phẩm đã xem