Danh mục sản phẩm

máy đo điện trở online Horiba HE-960R-GC(W) (Resistivity meter), khoảng đo 0.000 - 0.200 / 0.00 - 2.00 / 0.00 - 20.00 / 0.0 - 100.0 MΩ・cm

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem