Danh mục sản phẩm

Máy cất nước 1 lần Bibby Merit W4000, Công suất 4 L/h, 5.0 - 6.5ph, 3.0 – 4.0 mS/cm-1, 0.25 – 0.3 megOhm-cm

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem