Danh mục sản phẩm

Máy bơm định lượng hóa chất C - 6250P, màu đen

Mô tả sản phẩm

  • Là loại bơm màng, hiệu quả sử dụng cao
  • Motor va hộp số vận hành êm, mạnh
  • Khoảng điểu chỉnh lưu lượng rộng, 4-100%
  • Màng bơm bằng nhựa EP, đầu bơm bằng nhựa ACRYLIC trong suốt chịu hóa chất
  • Lưu lượng: 50 l/h
  • Áp suất: 0.30 kg/cm2
Sản phẩm đã xem