Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi Turret Stereo BTS-2001, độ phóng đại 20X - 120x ,độ nghiêng 45 °

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem