Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi Laser công nghiệp (BLM-1000) ,không có bức xạ nhiệt ,Khoảng cách làm việc dài 10x (2x, 5x, 20x, 50x)

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem