Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi kĩ thuật số cầm tay AM4113ZTL Dino-Lite Premier, kết nối USB 2.0, độ phân giải 1.3M, phân cực xoay

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem