Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi kĩ thuật số cầm tay AM4113TL-FVW Dino-Lite Premier, kết nối USB 2.0, độ phân giải 1.3 M, khoảng cách làm việc dài

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem