Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi kỹ thuật số AM4113TL Dino-Lite Premier , usb 2.0, phóng đại 20x~90x, 1.3pixels

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem