Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi kỹ thuật số AM4113T-YFGW Dino-Lite Premier , usb 2.0, phóng đại 200x, 1.3pixels, quan sát huynh quang màu đỏ

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem