Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi kĩ thuật số cầm tay AM4112-FV2T Dino-Lite Premier, kết nối TV, độ phóng đại 200x

Mô tả sản phẩm

  • Kết nối TV
  • Độ phóng đại 200x
Sản phẩm đã xem