Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi dùng trong luyện kim (BMM-3800),Độ phóng đại vật kính 4X, 10X , 20X, 40X, 80X, ánh sáng halogen

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem