Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi Dual Head Stereo (BDS-5000),độ phóng đại 31X ~ 6X ,đèn LED,

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem