Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi đảo ngược luyện kim (BIM-9000),Độ phóng đại: 4X, 10X, 20X, 40X, Ánh sáng halogen

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem