Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi đảo ngược luyện kim (BIM-8000),Độ phóng đại 5X , 10X, 20X , 50X và 100X, Ánh sáng halogen

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem