Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi đảo ngược luyện kim (BIM-7000),hình ảnh euploid ,Độ phóng đại 10X/20X/40X/100X, Ánh sáng halogen

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem