Danh mục sản phẩm

Kính hiển vi 3D Video ( BVM - 20.104 ), camera 1.3M HD. Độ phóng đại : 25 - 160x, thẻ SD 4G, ánh sáng LED

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem