Danh mục sản phẩm

Hệ thống giám sát chất lượng nước đầu ra ( water quality monitoring system), COD 0-2000mg/l, TSS 0-1000 mg/L, pH 0-14pH, DO 0-20mg/l, nhiệt độ 0-100 °C, đo lưu lương,

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem