Danh mục sản phẩm

Đồng hồ vạn năng FLUKE 28 II (IP67), AC_DC, 1000V, 10A, 50MΩ, 9999μF, 199.9kHz, 1090°C

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem