Danh mục sản phẩm

Đồng hồ so Mitutoyo 1044s, khoảng đo 5mm(1mm), chia độ 0.01mm, sai số +/-0.013mm, lực 14N, đọc 0-100, Ø41mm, có gá lưng

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem