Danh mục sản phẩm

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-260, khoảng đo 12.7mm, chia độ 0.001mm, sai số 0.003mm, cổng kết nối

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem