Danh mục sản phẩm

Đầu dò đo thế Oxy hóa khử ORP online Horiba 2500-5 ( ORP Electrodes), khoảng đo -2.000 đến 2.000 mA, KCL khan, cáp 5m

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem