Danh mục sản phẩm

Đầu dò đo Clo dư online Horiba RS-1 (Residual Chlorine Sensor), dành cho máy HR-480, điều kiện 0.5-1.0 L/min, 6-8 pH, cáp 5 mét

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm đã xem