Danh mục sản phẩm

Chất phát hiện rò rỉ khí gas BC-100 Nabakem, thể tích 220ml

Mô tả sản phẩm

  • phát hiện rò rỉ khí của Tổng công ty an toàn khí
  • • Hộ gia đình, nhà hàng sử dụng LPG / LNG
  • • Các nhà máy và các công ty sử dụng khí cao pressre
  • • Các trạm xăng dầu điền
  • • Phòng không khí ô tô
  • • Airconditioneris kiểm tra rò rỉ khí
  • • Bệnh viện và phòng thí nghiệm
  • • kiểm tra rò rỉ khí cho ống khói và ống co nhiệt
Sản phẩm đã xem